Jak vytvořím organizaci?

Po registraci bude vaším dalším krokem přirozeně vytvoření vlastní organizace.

Vytvoření organizace začnete tlačítkem Pojďme začít.

V prvním kroku vyberte portály, na kterých se chcete zobrazovat. Pokud zatím nevíte, nebo se nechcete zobrazovat na žádném portálu, tlačítkem Další krok se dostanete dále.

V dalších krocích:

  • vytvořte Obchodní účet

  • Výplatní metodu

  • zvolte v jakých Jazycích se budou vaše položky zobrazovat (dvojklikem zvolíte hlavní jazyk)

  • vytvořte první Brand

    • Brand je něco jako vaše značka. Může to být název vašeho hotelu, firmy nebo prodejny.

    • Abyste mohli pokračovat dále, je potřeba vyplnit jméno Brandu a popis ve všech jazycích

  • vložte obrázky Brandu

Tlačítkem Další krok vaší Organizaci i Brand uložíte.

Last updated