Jak vytvořím organizaci?

Po registraci bude vaším dalším krokem přirozeně vytvoření vlastní organizace.
Vytvoření organizace začnete tlačítkem Pojďme začít.
V prvním kroku vyberte portály, na kterých se chcete zobrazovat. Pokud zatím nevíte, nebo se nechcete zobrazovat na žádném portálu, tlačítkem Další krok se dostanete dále.
V dalších krocích:
  • vytvořte Obchodní účet
  • Výplatní metodu
  • zvolte v jakých Jazycích se budou vaše položky zobrazovat (dvojklikem zvolíte hlavní jazyk)
  • vytvořte první Brand
    • Brand je něco jako vaše značka. Může to být název vašeho hotelu, firmy nebo prodejny.
    • Abyste mohli pokračovat dále, je potřeba vyplnit jméno Brandu a popis ve všech jazycích
  • vložte obrázky Brandu
Tlačítkem Další krok vaší Organizaci i Brand uložíte.