Kategorie

V kategoriích si můžete nastavit co nabízíte ve své službě.

Kategorie jsou využity pouze pro vizuální zobrazení na některých typech portálů. Ve většině případů není nutné kategorii vůbec volit.

Last updated