Vytvoření organizace

Správa organizací

Organizace jsou v systém Siesta Cloud, aby se zjednodušila správa práv a práce s účty.

Vytvoření organizace

Na stránce profil si můžete vytvořit organizace. klikem na tlačítko + Vytvořit organizaci v levé sekci. Více o organizacích si přečtete v sekci organizace.

Přepínání mezi organizacemi

S vaším profilem můžete být ve více organizacích. Pokud jich máte víc, přepnete mezi němi v horní liště. Kliknutím na šipku vedle jména organizace a vybráním jiné organizace, kterou chcete momentálně spravovat.

Last updated