Články

Články na portálu využijete pro lepší obsah na portálu, čímž zvýšíte navštěvnost portálu a jeho SEO.

Na stránce Portály, v detailu vybraného portálu a v záložce Články můžete spravovat články na vašem portálu. Než ale vytvoříte první článek, musíte si nachystat kategorie článku.

Pro vytvoření prvního článku pokračujte do procesu Přidat článek, editace funguje přes stejný formulář, ale dostanete k ní přes tlačítko Akce v seznamu článků.

Last updated