Profil

Uživatelský profil je Váš osobní profil. Tento profil může být přiřazen ve více organizacích a v každé může mít jiné oprávnění. O oprávněních si můžete přečíst více v sekci oprávnění.

Správa uživatelského profilu

Na stránce profil můžete spravovat svůj profil a jeho základní nastavení.

  • Změna hesla

  • Změna profilového obrázku

  • Změna kontaktních údajů a dalších profilových dat

Last updated