Siesta Extranet

Pokud nabízíte službu v Siesta Cloud a spravujete ji v Siesta Extranet můžete využít tohoto propojení, které zajistí že se informace o prodeji a obsazenosti služby projeví v obou systémech.

SE a SC sdílejí tzv. API klíč ve formě GUID, který se používá k autorizaci všech požadavků od jedné strany k druhé.

Uživatel nejprve aktivuje modul Siesta Cloud v SE a nechá SE vygenerovat API klíč. Tento klíč je poté během vytváření připojení dodán do SC. Po dokončení konfigurace spustí SC inicializaci a všechna data jsou poslána ze SE do SC.

Siesta Extranet

Jděte na stránku Extranet položka Data, záložka Aplikace a klikněte na požadovaný hotel.

Otevřete záložku Moduly a v horním seznamu Všechny moduly vyberte SIESTA_CLOUD. To ho zkopíruje do modulů aplikace a uložte.

Přejděte do části Aplikace Moduly a klikněte na Siesta Cloud a Klikněte na tlačítko Generovat API. Zkopírujte klíč API, ten budete ještě potřebovat a uložte.

Siesta Cloud

Přejděte na detail služby, kterou chcete připojit, Otevřete záložku Připojení a Klikněte na Přidat nový modul - objeví se průvodce přidáním nového modulu

  • V rozevírací nabídce vyberte Siesta Extranet a klikněte na tlačítko Další krok

  • Vložte klíč API (vygenerovaný v Siesta Extranetu), zaškrtněte obě políčka a klikněte na tlačítko Testovat připojení

  • Siesta Cloud zkontroluje, zda je klíč API platný, a pokud ano, povolí tlačítko Další krok. Klikněte na něj.

  • Propojte položky služeb SC a typy pokojů SE, jakmile máte hotovo, klikněte na tlačítko Dokončit.

  • Po dokončení průvodce se automaticky spustí inicializace. To může nějakou dobu trvat. Při dokončení se zobrazí notifikace. ‌

Chcete-li zkontrolovat úspěšnost inicializace, podívejte se na záložku Prodej v SC, porovnejte ji s kalendářem nebo prodejem v SE. Také se ujistěte, že prodejní mřížka nastavená jako pouze pro čtení.

Last updated