Položky

Položky v systému Siesta Cloud, jsou konkrétní varianty služby, například pokoj na hotelu, či video.

Jak vytvořím novou službu/pokoj?Úprava položky

Last updated