Detaily

Zde si můžete nastavit u vybrané položky služby jméno, kratký a dlouhý popis pro všechny Vámi vybrané jazyky. Přepínáčem vpravo vyberete jazyk, pro který chcete text editovat.

Pokud chcete, aby texty položky služby byly jiné u rozdilných portálů, vyberte portál, pro který chcete mít unikátní textaci. Pokud u položky služby nenastavíte specialní textaci pro daný portál, zobrazí se text výchozí.

Poslední položka neplatí od - deaktivuje položky službu po nastaveném datu.

Změny nezapomeňte uložit.

Last updated