Jak upravím cenu pokoje když používám Siesta Extranet?
Pokud je váš systém propojen se Siesta Extranetem, veškeré ceny upravujete přímo v Siesta Extranetu. V Siesta Cloud administraci již není potřeba dělat žádné změny. V tuto chvíli dokážeme synchronizovat Cenu, Dostupnost a Minimální délku pobytu.
Last modified 1mo ago
Copy link