Jak vytvořím novou službu/pokoj?

V levém menu se kliknutím přesuňte do Položky. Zde klikněte na tlačítko Vytvořit novou položku.

Poté si vyberete jaký typ položky si chcete vytvořit, zvolíte si Brand a DPH (VAT).

Následně zadejte název své služby a přidejte popisek. Ty je možné přidat v několika jazycích, po přepnutí jazyka.

Nakonec svojí službu můžete zatraktivnit obrázky.

Last updated