Hosté

Záložka hosté se nachází v detailu položky služby. Slouží k zobrazení informací o hostech a nastavení kapacity pro ruzný typy hostů na danou položku služby.

V okně Všeobecné se nachází editovatelné informace o minimálním/maximálním počtu hostů a výchozím počtu hostů.

Okno Konfigurace obsahuje informace o druhu hostů. Zde si můžete určit rozsah věkových skupin a jejich minima/maxima při využití služby.

Okno Podmínky obsahuje informace o tom, jaká pravidla se uplatňují na výpočet ceny vzhledem k druhu hosta.

Pro vytvoření nové podmínky klikněte na tlačitko Vytvořit novou politiku.

Guest Pricing Policy

Odchylka hostů

Typ hodnoty

Typ

Hodnota

číslo != 0

+ / - / + % / -% / =

Dospělí/Dítě/Batole

desetinné číslo

Odchylka je nastavena pro každou chybějící osobu nebo osobu navíc, to znamená, že například pokud službu chce využít 1 dospělá osoba navíc, musí být nastavena hodnota GuestDivergence rovna 1 s jakýmkoli typem hodnoty a typem hosta dospělí. Pokud však například službu chtějí využít další 2 dospělí a není stanovena žádná cenová politika pro tuto divergenci, cena se tím nezmění.

Pokud je počet hostů nižší nebo stejný jako Výchozí počet hostů, počítá se každý host jako dospělý.

Modifikátor ceny se počítá ze základní ceny. To znamená, že pokud existuje více kalkulovaných cenových politik, jsou sčítány (nebo odečteny) ze základní ceny. Pokud existuje explicitní cenová politika pro stanovení ceny na určitou částku, je základní cena položky služby upravena.

Příklad: pokud bude navíc jeden dospělý zvýší se cena o 30%. Typ hosta bude dospělí, odchylka bude 1, typ hodnoty bude "+%" a hodnota 30.

Last updated