Zařízení

Zařízení je budova ve které provozujete svoje činnosti.

Last updated