Uživatelé

Do vaší organizace můžete přidat další uživatele - zaměstnance nebo partnery. Každý uživatel má ve vaší organizaci nastavené oprávnění. Díky tomu například můžete mít uživatele, který bude spravovat pouze rezervace.

Na stránce Organizace v záložce Uživatelé můžete přidávat a odebírat uživatele ve vaší organizaci nebo měnit jejich role, pokud na to máte oprávnění od majitele organizace.

Pod tlačítkem Akce u položek v seznamu uživatelů se skrývá mazání uživatelů a úprava jejich rolí.

Přidání existujícího uživatele

Pokud již uživatel, kterého chcete přidat do vaší organizace, má vytvořený účet v Siesta Cloudu a klikněte na tlačítko Přidat uživatele do organizace, zadejte jeho uživatelské jméno a nastavte mu oprávnění.

Vytvoření nového uživatele

Pokud chcete vytvořit uživatele, který v Siesta Cloudu ještě není, klikněte na Vytvoření nového uživatele. Zde vyplňte formulář o novém uživateli a nastavte jeho oprávnění.

Last updated