Kategorie článku

Kategorie pro články na portálu využijete pro tvorbu struktury na vašich stránkách. Díky nim vaši čtenáři budou vaše pohodlněji procházet vašemi články na portálu.

Na stránce Portály, v detailu vybraného portálu a v záložce Kategorie Článků můžete spravovat kategorie článků na vašem portálu.

Pro vytvoření kategorie pokračujte do procesu Vytvoření kategorie, editace funguje přes stejný formulář, ale dostanete k ní přes tlačítko Akce v seznamu kategorii.

Last updated