Jak upravím cenu služby?

Úprava jednotlivých dnů
Hromadná úprava časových slotů
V sekci Položky zvolte přejděte na Detaily položky, jenž chcete upravit. Na další stránce přejděte do karty Prodeje.
Následně se vám otevře kalendář, do nějž můžete vkládat jednotlivé časové sloty.
Kliknutím do příslušného obdélníku přidáte jeden časový slot.
Časový slot je pevně definován v kartě Nastavení.
Prázdný časový slot
Časový slot definuje Dostupnost (tzn. kolikrát službu v tomto časovém slotu můžete poskytnout), Cenu a Stav slotu (Otevřeno, Zavřeno, Prodáno...)
Pro otevření konkrétního slotu vyplňte Dostupnost, Cenu a dvojím klikem na vrchní část slotu nastavte jeho Stav na Otevřeno (zeleně se zabarví).
Otevřený časový slot
V tuto chvíli je slot připraven pro prodej.
Pro hromadnou úpravu časových slotů můžete použít tlačítko Skupinové změny v pravém horním rohu kalendáře.
Pro úpravu více časových slotů najednou nejprve zvolte den a čas, od kterého budete sloty přidávat či měnit. Dále zvolte pro které dny v týdnu se změny projeví.
Dále zvolte nastavení ceny. Cenu můžete buď nastavit přesně možností Set, případně přidat či odebrat procenta nebo jednotky příslušné měny.
Nastavte požadovaný stav. Vlevo možnost Otevřeno, nebo vpravo Zavřeno. V kolonce dostupnost nastavte kolikrát službu můžete prodat v jednom časovém slotu.
Nakonec v pravém boxu zvolte, kterých služeb se bude nastavení týkat. V našem případě máme pouze jednu službu, ovšem v případě, že služeb provozujete více, lze je označit nebo naopak odoznačit.
Nakonec je nutné vaše změny uložit v pravém horním rohu tlačítkem Uložit.