Nastavení

Záložka nastavení slouží ke změně typu, názvu a lokalizace portálu.

Last updated