Profil

Uživatelský profil je Váš osobní profil. Tento profil může být přiřazen ve více organizacích a v každé může mít jiné oprávnění. O oprávněních si můžete přečíst více v sekci oprávnění.

Správa uživatelského profilu

Na stránce profil můžete spravovat svůj profil a jeho základní nastavení.

  • Změna hesla

  • Změna profilového obrázku

  • Změna kontaktních údajů a dalších profilových dat

Profil

Správa organizací

Organizace jsou v systém Siesta Cloud, aby se zjednodušila správa práv a práce s účty.

Vytvoření organizace

Na stránce profil si můžete vytvořit organizace. klikem na tlačítko + v levé sekci. Více o organizacích si přečtete v sekci organizace.

V případě že založíte organizaci, získáváte oprávnění majitel organizace.

Přepínání mezi organizacemi

S vaším profilem můžete být ve více organizacích. Pokud jich máte víc, přepnete mezi němi v horní liště. Kliknutím na šipku vedle jména organizace a vybráním jiné organizace, kterou chcete momentálně spravovat.