Oprávnění

Takto fungují oprávnění uživatelů

Jeden uživatel na Siesta Cloud může být ve více organizacích a v každé mít různou roli. Díky tomu se uživatel nemusí odhlasit a přihlásit, pokud má na starosti více produktů.

Role

Majitel

Může editovat vše

Správce organizace

Může editovat vše, pouze nemůže sobě a nikomu dalšímu nastavit roli Majitel nebo Správce organizace

Nemůže nijak editovat účty Majitel a Správce organizace kromě svého

Správce uživatelů

Může spravovat uživatele pod úrovní Majitel a Správce organizace

Může zvát uživatele do organizace a přiřadit jim všechny role pod úrovněmi Majitel a Správce organizace

Správce služeb

Může spravovat popis a fotky služeb a položek služeb

Správce portálu

Může spravovat popis a fotky portálu

Správce financí

Může měnit výplatní metody a má přistup k informacím o financích

Správce cen

Může editovat ceny služeb a položek služeb

Správce rezervací

Má přístup k rezervacím v sekci Rezervace a v detailu služeb

Může editovat a provádět všechny akce související s rezervacemi